Årsta gård Årsta gård – Välkommen till Årsta gård!

Välkommen till Årsta Gård.

När vi bemöter människor bara utifrån var de redan befinner sig och hittills är, leder detta inte till vidare utveckling. Om vi däremot möter människan där, var hennes möjligheter vilar, förs vi i samspel dit där hon verkligen är.

Våra verksamheter

Skola

Årsta Gårds grundsärskola med årskurser F-9, förskoleklass och fritidsverksamhet (ktt och sbo) bedrivs i Årsta Gårds vackra herrgård med omgivande byggnader.
Årsta Gårds gymnasiesärskola med fritidsverksamhet (ktt) bedrivs i småhusen på Årsta Gård.

Stiftelsen Årsta Gårds skolor tillämpar en pedagogik som utgår ifrån waldorfpedagogiken och läkepedagogiken som har sin upprinnelse inom den antroposofiska rörelsen.

Läs mer

Boende

På Årsta Gård har vi två olika boenden för barn och ungdomar. Nämligen bostad med särskild service för barn och unga LSS 9:10p och korttidsvistelse LSS 9:6p.

Vi har en miljö som bidrar till att skapa trygghet, gemenskap och positiv utveckling. Vårt arbete vilar på en antroposofisk människosyn. Läs om våra kärnvärden för mer information.

Läs mer

Daglig verksamhet

I vår lokal Sleipner i Solberga bedriver vi daglig verksamhet som enklare trä- och textilhantverk. Vi utför även trädgårdsarbete inom Årsta Gårds anläggning.

Vårt arbete vilar på en antroposofisk människosyn. Läs om våra kärnvärden för mer information.

Läs mer

Carina, förälder

“Personalen på Årsta Gård är jätteduktiga på att kommunicera med barnen -både med hjälp av AKK men även med modern teknik. Dessutom ligger skolan väldigt vackert, det är ett plus”

Åsa, förälder

“På Årsta får mitt barn vistas ute mycket i fin och lugn miljö och äta god, ekologisk mat. Personalen ser till varje barns behov och anpassar läroplanen efter individen. Mitt barn har utvecklats jättemycket under tiden på Årsta”