Boende – Årsta gård Boende – Årsta gård

Boende

Elevhemmen Enebo och Fågel Fenix

I två parhus på Årsta Gård har vi våra två elevhem: Enebo och Fågel Fenix. Här eftersträvar vi en varm och hemlik miljö. Eleven har sitt eget rum som vi inreder tillsammans. På elevhem bor man kontinuerligt, vi har öppet 365 dagar om året, men flertalet av våra elever åker hem på helgerna med jämna mellanrum. Här kan man bo i åldrarna 7-21 år. Vi har plats för tio boende.

Vi eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge eleverna ett tryggt boende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila. Vi erbjuder de boende eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. Vi vistas mycket i naturen, badar, går på gymnastik, dans mm och naturligtvis ingår det att vara delaktig i dagliga hushållsaktiviteter efter förmåga. Vi har en harmonisk miljö och all kost är ekologisk. Vi som personal finns tillgängliga dygnet runt.

Med tillstånd att bedriva boende för barn och ungdomar enligt 9§ 8p LSS.

I juli 2019 kommer vi att ha platser lediga i boendet, för att ta in nya barn och ungdomar.

Korttidshemmen Gråskägg och Hans & Greta

I två angränsande hus har vi våra två korttidshem Gråskägg och Hans & Greta. Här har vi plats för åtta elever per dygn och vi är tio personer i den fasta medarbetargruppen. Eleverna kan vara här både på vardagar och på helger. Hur många dygn och hur ofta eleven är här beror på det individuella behovet. Här kan man vara i åldrarna 7-21 år.

Vi eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge eleverna ett tryggt boende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila. Vi vill möta elevernas och familjernas behov av avlastning. Vi erbjuder de boende en meningsfull fritid i en harmonisk miljö. Här finns möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. I verksamheten eftersträvas att stärka elevernas förmåga till samvaro med varandra. De flesta aktiviteter görs i grupp. Verksamheten är uppbyggd med en tydlig struktur; en blandning av vila, friluftsaktiviteter och olika evenemang. All kost är ekologisk. Vi som personal finns tillgängliga dygnet runt.

Med tillstånd att bedriva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar enligt 9§ 6p LSS.