Daglig verksamhet – Årsta gård Daglig verksamhet – Årsta gård

Daglig verksamhet

Sleipner

Strax utanför Stockholm, i Solberga, har vi en rymlig verkstad för daglig verksamhet. Här finns arbetstagare i åldrarna 21 år och uppåt som vi vill kunna erbjuda ett riktigt arbete. Vi utför trädgårdsarbete och återvinning. Vi producerar också varor efterfrågade av omvärlden. Allt vi tillverkar håller hög kvalitet och våra arbetstagare känner stor yrkesstolthet. Här finns inga krav på produktionstakt utan arbetsschemat utformas individuellt så att varje arbetstagares egen vilja, behov och möjligheter kan utvecklas. Vi har nio platser för arbetstagare.

Vi eftersträvar att på socialterapeutisk grund ge möjlighet till meningsfullt arbete här på Stiftelsen Årsta Gård.

Med tillstånd att bedriva daglig verksamhet för vuxna enligt 9§ 10p LSS.