Boende – LSS – Årsta gård Boende – LSS – Årsta gård

Boende – LSS

Enebo och Fågel Fenix

I två parhus på Årsta Gård har vi våra två barn och ungdomsboenden, Enebo och Fågel Fenix. Här eftersträvar vi en varm och hemlik miljö. Eleven har sitt eget rum som vi inreder tillsammans. På barn och ungdomsboendet bor man kontinuerligt, vi har öppet 365 dagar om året, men flertalet av våra elever åker hem på helgerna med jämna mellanrum. Här kan man bo i åldrarna 7-21 år och vi har plats för tio boende.

Vi eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge eleverna ett tryggt boende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila. Vi erbjuder de boende eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. Vi vistas mycket i naturen, badar, går på gymnastik, dans med mera och naturligtvis ingår det att vara delaktig i dagliga hushållsaktiviteter efter förmåga. Vi har en harmonisk miljö och all kost är ekologisk. Vi som personal finns tillgängliga dygnet runt.

Med tillstånd att bedriva boende för barn och ungdomar enligt 9§ 8p LSS.

 

Husansvarig Enebo
Marja-Leena Kuusinen
073-358 5855
marja-leena.kuusinen@arstagard.se

Enebo 073-074 8963

 

Husansvarig Fågel Fenix
Liza Bjarnhede
073-358 5857
liza.bjarnhede@arstagard.se

Fenix 073-077 9423