När vi bemöter människor bara
utifrån var de redan befinner sig
och hittills är, leder detta inte till
vidare utveckling. Om vi däremot
möter människan där, var hennes
möjligheter vilar, förs vi i samspel
dit där hon verkligen är.