Platsannonser – Årsta gård Platsannonser – Årsta gård

Platsannonser

Föreståndare – LSS

Om jobbet
Brinner du för ett jobb där du kan göra skillnad och skapa mening för andra? Vill du vara en del i en verksamhet som brinner för att skapa kvalitativ omsorg och vill du vara med och bidra till att skapa ett sammanhang. Då har du hittat rätt!

En av de viktigaste förutsättningarna för att arbeta hos oss är att du har ett genuint intresse för vår målgrupp som består av barn och ungdomar med funktionsvariationer. En del med omfattande omvårdnadsbehov. Du drivs samtidigt av att se människor växa och utvecklas i sin yrkesroll och du trivs att vara i en föränderlig miljö och ett omväxlande arbete.

Stiftelsen Årsta Gård är en waldorf-inspirerad organisation som bedriver grund- och gymnasiesärskola med waldorfinriktning, barn- och ungdomsboende enligt LSS, korttidsvistelse och daglig verksamhet. Våran verksamhet är främst belägen i naturskönt område i Årsta.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som föreståndare kommer du att ansvara för två barn och ungdomsenheter enligt LSS 9§8. Vi söker dig som vill arbeta med barnens bästa i fokus och skapa goda levnadsvillkor och delaktighet för barnen och ungdomarna som bor hos oss.

Som föreståndare är du en viktig kulturbärare och en viktig del i uppdraget är att se till att uppsatta mål och värderingar genomsyrar hela verksamheten och efterlevs. Du leder samtidigt enheterna i enlighet med gällande lagstiftning inom området.

I rollen som föreståndare ansvarar du för att följa upp och utvärdera resultat ur ett ekonomiskt-, säkerhets- och kvalitetsperspektiv. Uppdraget omfattar ett uttalat arbetsmiljö-, ekonomi och personalansvar.

Som föreståndare har du en viktig roll att driva utvecklingsarbetet framåt och jobba mot ständiga förbättringar. Det är ett mångfacetterat och ansvarsfullt uppdrag och kräver stor ansvarskänsla och engagemang.

På Stiftelsen Årsta Gård jobbar man som föreståndare nära sina medarbetare och för oss är det viktigt att du utöver de administrativa uppgifterna också trivs med att jobba verksamhetsnära och operativt.

Kvalifikationer

  • Vi söker dig med en relevant högskolexamen som exempelvis socionom eller liknande och som ger dig tillståndsbärande behörighet för verksamheter inom ramen för LSS.
  • Du har minst 3 års tidigare dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom omsorg och goda vitsord kring ledarskap.
  • Du är bevandrad inom arbetsrätten och arbetsmiljölagen.
  • Du har tidigare praktiska erfarenheter av att jobba med omsorg inom LSS (barn och ungdomar).
  • Du trivs i rollen som ledare och chef, du brinner för att leda och entusiasmera medarbetare och du är en närvarande tydlig ledare.
  • Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för människor. Du har ett positivt och utåtriktat förhållningssätt med en god samarbetsförmåga. I egenskap av chef är du ansiktet utåt och du har inga svårigheter att kommunicera och bygga relationer.

Kontaktperson

Skicka din ansökan till

jobb@arstagard.se