Vill du veta mer? – Årsta gård Vill du veta mer? – Årsta gård

Vill du veta mer?

Gör en intresseanmälan

Du som är intresserad av att få information för en eventuell placering inom någon av Stiftelsen Årsta Gårds verksamheter är välkommen att maila eller ringa respektive verksamhetsansvarig eller göra en intresseanmälan här.

Då vi tagit emot din intresseanmälan kontaktar vi er för att utbyta mer information. Är ni sedan intresserade av en placering på korttidsvistelse, korttidstillsyn eller i boendet gör ni en formell ansökan via socialtjänsten . Vid skolval till grundskolan sköter vi kontakten med kommunen, vid gymnasieval ansöker ni på gymnasieantagningens webbplats.

Av intresseanmälan behöver er epostadress framgå, samt en kort beskrivning av elevens/barnets förutsättningar (diagnoser, vilken årskurs ni söker till samt en kort beskrivning av stödbehovet). Om ni vill ha snabb återkoppling, maila enklast specialpedagog Rosanna Hedström Lindenhäll direkt på rosanna.lindenhall@arstagard.se

Vänligen observera att vi endast vänder oss till elever med intellektuell funktionsnedsättning, vilket är en förutsättning för att få gå i anpassad skola!