Korttidshem – LSS – Årsta gård Korttidshem – LSS – Årsta gård

Korttidshem – LSS

Korttidshem LSS, Barn & Unga - Gråskägg och Hans & Greta

I två angränsande hus har vi våra två korttidshem Gråskägg och Hans & Greta. Här har vi plats för åtta elever per dygn och vi är tio personer i den fasta medarbetargruppen. Eleverna kan vara här både på vardagar och på helger. Hur många dygn och hur ofta eleven är här beror på det individuella behovet. Här kan man vara i åldrarna 6-21 år.

Vi eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge eleverna ett tryggt boende med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila. Vi vill möta elevernas och familjernas behov av avlastning. Vi erbjuder de boende en meningsfull fritid i en harmonisk miljö. Här finns möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. I verksamheten eftersträvas att stärka elevernas förmåga till samvaro med varandra. De flesta aktiviteter görs i grupp. Verksamheten är uppbyggd med en tydlig struktur; en blandning av vila, friluftsaktiviteter och olika evenemang. All kost är ekologisk. Vi som personal finns tillgängliga dygnet runt.

Med tillstånd att bedriva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar enligt 9§ 6p LSS.