Korttidshem – LSS – Årsta gård Korttidshem – LSS – Årsta gård

Korttidshem – LSS

Gråskägg och Hans & Greta

På våra två korttidshem bor eleverna fyra och fyra i varje hus. Aktiviteterna varierar, men i allt vi gör arbetar vi för att eleverna ska kunna växa, träffa nya kompisar och öva självständighet i samspel med andra. Att träna på vardagliga saker är en självklar del i vårt arbete för att understödja ett mer självständigt liv. Rytmen för dygnet, förutsägbarhet och upprepningar ger barnen och ungdomarna förutsättningar för bättre orientering och tidsuppfattning.

Hos oss ska varje elev känna sig trygg, välkommen och behövd. Genom respekt och omtanke låter vi barnen och ungdomarna växa och utvecklas utifrån sin egen vilja, förutsättningar och mående. På vårt korttidshem läser vi av elevens behov för dagen och anpassar planen efter det. Vi lägger också stor vikt vid samverkan med vårdnadshavare och andra som är viktiga i elevens liv.

De flesta aktiviteter görs i grupp. Vi bjuder bland annat in till gemensamma måltider, samlingar och utflykter. Allt utifrån varje elevs behov, vilja och förutsättningar. Utanför dörren finns vår gröna trädgård och ett stenkast bort ligger Årstaviken med utomhusgym och sköna promenadstråk. På helgerna bjuder vi in till disco tillsammans med våra systerverksamheter.

Verksamheten vilar på läkepedagogisk grund. Vi prioriterar likväl god omvårdnad och social gemenskap som stärkande vila. Vår personal finns tillgänglig dygnet runt.

Med tillstånd att bedriva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar enligt 9§ 6p LSS.
 

Enhetschef Gråskägg och Hans & Greta
Menekse Kücükgöl
070-300 95 06
menekse.kucukgol@arstagard.se
 
Direkt till Hans & Greta 070-265 9144
Direkt till Gråskägg 073-358 5854