Om stiftelsen Årsta Gård – Årsta gård Om stiftelsen Årsta Gård – Årsta gård

Om stiftelsen Årsta Gård

Om verksamheten

Under 50 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård. Sedan 1994 bedriver Stiftelsen Årsta Gård obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, boende och daglig verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrat. Huvuddelen av verksamheten återfinns på Årsta Gård, i en 1700-talsherrgård, belägen i en mycket naturskön omgivning strax söder om Stockholm.

Vårt syfte är att på̊ ett medvetet sätt skapa en miljö och relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Därigenom skapas förutsättningar för dem att kunna tillvarata sina utvecklingsmöjligheter. Hörnstenar i vårt arbete inom skola och boende är waldorfpedagogiken och läkepedagogiken.

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionshinder. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende-, skol- och arbetsmöjligheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda över hela landet. Dessa verksamheter drivs utan vinstsyfte och tar emot ca 700 barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Genom åren har vi på Stiftelsen Årsta Gård mött barn, ungdomar och familjer med många olika kulturella bakgrunder. Därmed brukar vi karaktärisera oss som en mångkulturell läkepedagogisk verksamhet.

Historia

Årsta Gård ska enligt gammal hörsägen ha ägts av Stockholms grundare Birger Jarl på 1200-talet. Birger Jarls sonson, hertig Valdemar testamenterade egendomen till Uppsala domkyrka år 1318. Genom tiderna har sedan Årsta Gård innehafts av både adel och ofrälse, bland annat ägdes gården av släkten Oxenstierna under mer än ett och ett halvt århundrade fram till 1653.

Den mest bekanta Årstabon är Årstafrun Märta Helena Renstierna. Hon gifte sig 1775 med ryttmästare C H von Schnell som köpt egendomen på auktion 1771. Årstafrun har genom sin detaljrika dagbok, skriven under åren 1793-1839 givit eftervärlden en god bild av livet på gården och i trakten runt omkring.

Huvudbyggnaden som vilar på en gammal, kanske medeltida grund fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1795. Åren 1905-1940 bedrev Stockholms stad lantbruk på gården. Därefter har Landstinget bedrivit vårdverksamhet och 1994 övertogs Årsta Gård av dåvarande medarbetare som bildade Stiftelsen Årsta Gård som sedan dess bedriver skola och boende för barn med särskilda behov på platsen.

Kärnvärden

Inom läkepedagogiken och socialterapin i Sverige har vi utarbetat gemensamma kärnvärden. De finns organiserade under sju rubriker: Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap, Livets röda tråd, Individuellt liv i gemenskap, Tålamod med det individuella, Det livslånga lärandet, En medvetet utformad miljö och Ett skapande liv – arbetets betydelse.

Kärnvärdena i sin helhet finns i ett separat dokument.

Ladda ner hela dokumentet med våra kärnvärden

Vi gillar festligheter

På Årsta Gård anpassas verksamheten och livet på gården efter vad de olika årstiderna har att erbjuda. Vi försöker ta tillvara på så många högtider som möjligt. Ibland bjuds föräldrar, anhöriga eller andra gäster in.

För att fira de gula dalande lönnlöven har vi en höst- och skördefest i början av höstterminen. I början av oktober firar vi Mikaeli och Sankt Göran som besegrar den arga draken. I november lyser vi upp i höstmörkret med våra hemmagjorda lyktor för att fira Sankt Martin som delade sin mantel med en frusen tiggare.

Självklart firar vi högtider som advent, jul och påsk. Och i maj springer vi in våren på grusvägarna runt Årsta Gård. Innan skolavslutningens föreställning äger rum firar vi årets kanske allra största högtidsfest, nämligen Årstadagen som besöks av mängder med människor från hela Stockholm.

Årstadagen

Varje år firar vi Årstadagen där allmänhet, anhöriga och vänner bjuds in till en visning av Årsta Gård. Vi har guidade visningar kring den historiska miljön och Årstafruns herrgård. Här finns café, man kan lyssna på vår trubadur och se en utställning över våra elevarbeten och hantverk.

Årstafrun Märta Helena Renstierna skrev under åren 1793 – 1839 detaljrika dagböcker som givit eftervärlden en god inblick i livet på gården och trakten runt omkring.

Årstadagen är oftast i maj och datumet med program annonseras i press och på vår hemsida.