Nyheter – Årsta gård Nyheter – Årsta gård

Nyheter

Årsta gård vinnare i innovationstävling

Årsta gård har tillsammans med Flora och Fauna vunnit ett innovationspris. Priset får vi för vårt projekt Nyfiken på naturen, som är namnet på våra pedagogiska trädgårdar.

Innovationstävlingen som arrangerades av IVL Svenska miljöinstitutet i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova har haft som mål att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor, som både bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer våra städer. Två expertgrupper har granskat de 16 tävlingsbidragen och bedömt dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter.

”– Otroligt roligt att vår idé vann innovationstävlingen! Det visar verkligen att det som fungerar för barn med särskilda behov också fungerar för alla barn. Nu hoppas jag att fler vill vara med och göra skillnad tillsamman med oss, för alla barns rätt till en stimulerande grönskande utemiljö.”
säger Valdemar Pietsch, grundare av Flora och fauna.

Ett citat ur Formas motivering: ”Nyfiken på naturens pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov är en väl genomtänkt och värdeskapande lösning med stor potential för målgruppen som oftast annars är förbisedd. Lösningen är dessutom skalbar och genom att vara tillgänglig från början blir den lätt att sprida till andra särskolor och lärmiljöer. Lösningen visar på en god förmåga att kombinera forskning med erfarenhet och resulterar i en utemiljö som gynnar ett brett spektrum av ekosystemtjänster.”

Läs mer om priset här