Fritidshem och KTT, korttidstillsyn – Årsta gård Fritidshem och KTT, korttidstillsyn – Årsta gård

Fritidshem och KTT, korttidstillsyn

Fritidshem och KTT, korttidstillsyn

På Årsta Gård finns fler olika fritidsgrupper för barn upp till 12 år. Ungdomar över 12 år erbjuds plats på KTT, korttidstillsyn.

Vårt mål är att erbjuda alla elever möjligheten till meningsfulla aktiviteter, som de kan utveckla ett intresse för och få erfarenheter av. Vi vill utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter. Elevernas inflytande och delaktighet är viktig vid planering av olika aktiviteter och vi utgår alltid från var eleverna befinner sig i sin respektive utveckling.

Vår unika omgivning och stora trädgård erbjuder i sig mycket aktiviteter som promenader, gunga, cyklar, hoppa i studsmattor, sparka boll och leka med varandra. Vi har även tillgång till egen buss och åker ofta iväg på härliga utflykter till olika naturreservat och sjöar, samt till stall där eleverna rider.

 
Samordnare för fritidshem och KTT
Peder Andersson
073-358 58 50
peder.andersson@arstagard.se