Anpassad grundskola – Årsta gård Anpassad grundskola – Årsta gård

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola

Den mest kända byggnaden på Årsta gård är kanske den vita herrgården, som fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1700-talet. Innanför dess väggar ligger idag vår grundsärskola, för barn från första till nionde klass.

I den anpassade grundskolan får alla elever utvecklas utifrån sina egna förmågor. Med våra kunskaper om det enskilda barnet och gedigna erfarenhet ger vi eleverna förutsättningarna. Några hörnstenar för en fungerande skolgång är förtroendefulla relationer, förutsägbarhet, kommunikation, trygghet och struktur. Detta ger vi bland annat genom att väva in dagarna, veckorna och årstidernas återkommande rytm i undervisningen. Syftet är att skapa ramar och förutsägbarhet.

Varje skoldag börjar vi med gemensam morgonsamling i stora salen. Vi tänder ett ljus, sjunger månads-sång och läser en dikt tillsammans. Därefter har varje klass periodundervisning med olika teman, till exempel kroppen eller havet. Eftermiddagen ägnar vi åt konst och hantverk vilket gör det lättare för eleverna att ta till sig den mer teoretiska undervisningen. Vi har bland annat musik, drama, sång, dans, gymnastik och eurytmi. På torsdagar avslutas dagen med gemensam musik och dans-samling. Tack vare vår fantastiska skolträdgård och park bedriver vi så mycket undervisning som möjligt utomhus. Det tror vi främjar hälsa och välmående. Årsta gård är helt enkelt en plats att må bra på.

På Årsta gård tar vi tillvara på allt våra fyra årstider har att erbjuda och vi firar så många högtider som möjligt. Inför firanden får eleverna utrymme för sin skaparlust och kreativitet genom att tillverka föremål som hör till temat. I november gör vi till exempel egna lyktor för att fira Sankt Martin. Sankt Martin delade sin mantel med en frusen tiggare och när vi firar påminns vi om hur hjälpsamhet sprider ljus i mörkret.
 

”Lärande kan ske på många olika sätt. Varje dag strävar vi efter att möta varje individs nyfikenhet, utifrån förutsättningarna som dagen ger. Vi lärare och assistenter utvärderar, självransakar och provar om och om igen.” – Åsa, klasslärare

För att stötta eleverna i sin kommunikationsutveckling arbetar vi multimodalt. Det betyder att vi istället för att bara använda tal och skrift också skapar betydelse genom till exempel bilder och tecken. Bland annat genom alternativ kompletterande kommunikation (AKK) som innefattar bland annat TAKK, bildscheman och pekprat. (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Till vår hjälp har vi även läsplattor och datorer.

Vi utgår ifrån Waldorfpedagogiken, med en kursplan som anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar och behov. Vårt mål är att skapa en harmonisk miljö där eleverna kan känna trygghet.

Med tillstånd att bedriva grundsärskola och träningsskola för barn och ungdomar 7-16 år.
 

”Ni gör ett mycket bra jobb och tar hand om våra barn på ett utmärkt och proffsigt vis! Tack för allt!!” – Magnus, förälder

Förskoleklass

Beroende på antalet barn har vi antingen en separat förskoleklass eller en förskoleklass i klassen med våra yngsta skolbarn i Gullstugan, som är beläget i en av byggnaderna på gården.

Har du frågor? Kontakta oss

 
Rektor
Kristin Asmundsson
073-098 4595
kristin.asmundsson@arstagard.se

Skolsamordnare
Susanna Wallenius
073-358 5859
susanna.wallenius@arstagard.se

Specialpedagog
Rosanna Hedström Lindenhäll
rosanna.lindenhall@arstagard.se

Verksamhetschef
Stella Järvenpää
070-676 1650
stella.jarvenpaa@arstagard.se

Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Hälsovården i skolan vill stärka elevernas fysiska och psykiska välmående genom regelbundna hälsokontroller samt genom samverkan med skolans övriga medarbetare och föräldrar.

Nationella riktlinjer för skolhälsovården

– ska främst vara förebyggande
– ska medverka vid utredning av elevers behov av särskilt stöd
– ska ha mottagningsverksamhet för ”enklare sjukvård”
– ska erbjuda genomgång av minst tre hälsokontroller under grundskolan
– ska erbjuda vaccinationer enligt nationella riktlinjer, samt komplettera vaccinationsstatus
– ska ingå i skolans elevvårdteam
– ska erbjuda skolläkarmottagning
– ska vara samarbetspartner till föräldrar, rektorer, lärare och övrig personal inom skolan och andra vårdgivare

Tid med Skolläkare bokas genom skolsköterska. Skolläkaren medverkar vid tidsbokade enskilda besök.

Skolhälsovårdspersonal har lagstadgad tystnadsplikt.

 
Skolsköterska
Janina Bull
skolhalsovarden@arstagard.se.
Arbetstider: måndag och tisdag 8.00-16.00.