Anpassad gymnasieskola – Årsta gård Anpassad gymnasieskola – Årsta gård

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Vi tror på balansen mellan rörelse och teoretiskt lärande. Därför använder vi våra händer mycket, till exempel för att laga mat och utföra trädgårds- och textilarbete. Vi tror att praktiskt lärande ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretiska undervisningen och att det stärker deras kommunikationsförmåga när de får uttrycka sig genom olika medier. Vi tror också att det ökar våra möjligheter att se till elevernas inneboende potential och möjligheter. Elevernas vilja och intresse för omgivningen stärks både genom vardagssysslor och utflykter.

Genom att ge våra elever en förutsägbar vardag, med återkommande dagsrytm, skapar vi en känsla av mening och sammanhang. Den återkommande dags- och årsrytmen förstärks bland annat av bildstöd som används i hela verksamheten och hjälper elever att uttrycka sin vilja och person. För oss är all sorts kommunikation viktigt. Därför är en central del i elevernas vardag är även den sociala gemenskap som finns bland oss alla på Årsta gård. Tillsammans skapar vi en lekfull och utvecklande tillvaro.

Varje dag äter gymnasiet lunch i vår stora matsal i herrgårdshuset. Maten på Årsta gård är ekologisk och i möjligaste mån närproducerad. Under våren 2020 inleddes arbetet med att utveckla Årsta gårds trädgård och odlingar, vilket inneburit spännande förändringar för både undervisningen och matsedeln.

Ansökan till Årsta Gårds anpassade gymnasium görs via Gymnasieantagningens webbplats. Prova på-dagar kan göras efter överenskommelse. Vi är representerade på Fryshusets mässa för anpassat gymnasium som hålls varje höst.

Med tillstånd att bedriva fristående anpassad gymnasieskola med offentligt stöd enligt skollagen.

Kontakta oss

Rektor
Kristin Asmundsson
073-098 4595
kristin.asmundsson@arstagard.se
 
Skolsamordnare
Susanna Wallenius
073-358 5859
susanna.wallenius@arstagard.se
 
Verksamhetschef
Stella Järvenpää
070-676 1650
stella.jarvenpaa@arstagard.se

Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Hälsovården i skolan vill stärka elevernas fysiska och psykiska välmående genom regelbundna hälsokontroller samt genom samverkan med skolans övriga medarbetare och föräldrar.

Skolsköterska Janina Bull har arbetstider: måndag – tisdag 8.00-16.00.

E-postadress: skolhalsovarden@arstagard.se.

Skolläkare, tid bokas genom skolsköterska. Skolläkaren medverkar vid tidsbokade enskilda besök.

Nationella riktlinjer för skolhälsovården

– ska främst vara förebyggande
– ska medverka vid utredning av elevers behov av särskilt stöd
– ska ha mottagningsverksamhet för ”enklare sjukvård”
– ska erbjuda genomgång av minst tre hälsokontroller under grundskolan
– ska erbjuda vaccinationer enligt nationella riktlinjer, samt komplettera vaccinationsstatus
– ska ingå i skolans elevvårdteam
– ska erbjuda skolläkarmottagning
– ska vara samarbetspartner till föräldrar, rektorer, lärare och övrig personal inom skolan och andra vårdgivare

Skolhälsovårdspersonal har lagstadgad tystnadsplikt.